o nás
 
Čo robíme ?
Spoločnosť TERAPO vznikla v roku 1991 ako servisná organizácia zaoberajúca sa servisom spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky.
Z jej činnosti vznikol aj názov firmy - TE - televízory - RA - rádiá - PO - počítače.
V súčasnosti sa zaoberáme aj obchodnou a sprostredkovacou činnosťou v oblasti elektroniky a energetiky.
Vykonávame pozáručné opravy všetkých typov televíznych prijímačov - CRT, LCD, LED a PDP TV, rádií, LCD monitorov, CD a DVD prehrávačov, rádiomagnetofónov, gramofónov, ďalej opravujeme satelitné prijímače, mikrovlnne rúry, diaľkové ovládače, elektronické hry, hračky a ostatnú elektroniku.
Okrem servisnej a obchodnej činnosti sme schopní vyrábať a testovať pre zákazníkov elektronické zariadenia podľa požiadavky s montážou SMD súčiastok na dosky plošných spojov do rozmerov 250 x 330 mm SMT technológiou, klasickou aj bezolovnatou technológiou (RoHS). Kompletujeme elektronické celky s ich montážou vo firme ako aj u zákazníka. Prevádzame montáž a kompletovanie rozvodných skríň pre elektrické rozvody.

Máme oprávnenie na odborné prehliadky TV a rádioprijímačov do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. Zablokovanie príjmu teletextu, prehliadka elektrického zariadenia, prehliadka vnútorného priestoru zariadenia, zaplombovanie, odvoz do ÚVVaÚVTOS.

Pri klasickom, obrazovkovom prijímači nesmie jeho uhlopriečka presiahnúť 17" (43 cm).
Pri plochom, LCD prijímači nesmie jeho uhlopriečka presiahnúť 23" (58 cm).
Rozhlasový prijímač môže mať maximálne rozmery 20 x 15 x 7 cm.
Varná kanvica môže mať maximálny príkon 1000 Watt.

Zvoz do ÚVVaÚVTOS sa robí raz mesačne, okolo 20-teho v mesiaci.

Televízny prijímač musí mať originálny ( nie je dovolený univerzálny ) diaľkový ovládač a musí mať možnosť ovládania základných funkcií aj bez diaľkového ovládača. TV nesmie obsahovať DVD prehrávač.
 
Sídlo firmy
 
© 2005 TERAPO s r.o. All rights reserved
  created by LAUDiS studio